Farmers world

เป็นเกมส์ที่น่าเล่นหรือเปล่า ลองอ่านดูก่อน

เรามาเป็นเกษตรกร ในโลกของ NFT Game กันดีกว่า แถมได้เงินด้วยนะ

**การลงทุนมีความเสี่ยง เนื้อหานี้ไม่ได้ชี้ชวนการลงทุนใดๆ ผู้ลงทุนต้องพิจารณาตัดสินใจการลงทุนด้วยตัวเอง

**การลงทุนใน NFT Game อาจจะทำให้คุณสูญเสียเงิยทุนทั้งหมดได้ เรามาเริ่มกันเลยนะคะ ^^

เกมส์ที่เราพูดถึงก็คือเกมส์ Farmersworld ของ Wax Chain นั่นเองค่ะ ซึ่งก็เปิดมาประมาณ 7-8 เดือนได้แล้วนะคะ ซึ่งระบบ Tokenomic ของเกมส์นี้ก็ค่อนข้างจะดีพอสมควร แต่ราคาที่เคย FOMO มากๆก็ผ่านมาแล้วนะคะ ตอนนี้ราคาตกลงไปเยอะมากๆเลยค่ะ อาจจะเป็นการดีสำหรับคนที่ไม่อยากใช้เงินลงทุนสูงๆค่ะ โดยใช้ทุน ไม่ถึง 10000 บาทก็ลงทุนในเกมส์นี้ได้ค่ะ

ซึ่งเกมส์นี้เป็นเกมส์ที่เกี่ยวกับการเกษตร แทบจะเป็นชาวสวนแบบครบวงจรกันเลยทีเดียวค่ะ มีทั้งหาปลา หาไม้ ขุดทอง และทำการเกษตร

ซึ่งเราจะมาพูดในส่วนของการเกษตรเป็นหลักนะคะ ในเนื้อหานี้ เรามาเริ่มกันเลยนะคะ ^^

ก่อนที่เราจะทำการเลี้ยงวัว เลี้ยงไก่ ปลูกข้าวบาเลย์ หรือ ปลูกข้าวโพด เราจะต้องมีคอก หรือ ฟาร์มก่อนนะคะ

1.คอกวัว เล้าไก่ แปลงฟาร์ม

2.ลูกวัว, วัว, กระทิง, โคนม.

3.ไข่ไก่ ลูกไก่ ไก่.

4.ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพด.

5.คอกวัว เล้าไก่ แปลงฟาร์ม

อุปกรณ์และสัตว์เลี้ยงดังกล่าวสามารถซื้อได้ใน Atomic hub หรือ คราฟเองได้ในส่วนของคอกเลี้ยงสัตว์ค่ะ

เรามาเริ่มกันเลย

1.การสร้าง (Craft) คอกวัว เล้าไก่ และแปลงฟาร์ม จะใช้วัตถุดิบในการสร้างคือไม้และทอง โดยที่จะใช้ปริมาณตามตารางด้านล่างนี้

NFT

ปริมาณวัตถุดิบ

ไม้

ทอง

คอกวัว

600

360

เล้าไก่

400

240

แปลงฟาร์ม

200

120

กระบวนการของการสร้างคอกวัว เล้าไก่ และแปลงฟาร์ม เราจะต้องใส่และเริ่มสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้วจึงจะสามารถเริ่มเลี้ยงวัว ไก่ และปลูกพืชได้ โดยจะใช้เวลาและพลังงานในการสร้างตามตารางด้านล่างนี้

NFT

กระบวนการสร้าง

จำนวนสัตว์เลี้ยงที่สามารถใส่ในคอกได้

เวลา

จำนวนครั้งในการสร้าง

พลังงานที่ใช้

คอกวัว

30 นาที

12

300

2 ตัว

เล้าไก่

30 นาที

8

250

3 ตัว

แปลงฟาร์ม

30 นาที

5

200

8 ต้น

จำนวนครั้งในการสร้าง หมายถึง จำนวนครั้งในการกดสร้างเพื่อให้สำเร็จ

พลังงานที่ใช้ หมายถึง จำนวนครั้งในการกดสร้างเพื่อให้สำเร็จ

จำนวนช่อง หมายถึง จำนวนครั้งในการกดสร้างเพื่อให้สำเร็จ

การปลูกพืช

เงื่อนไข : ต้องมี 1 แปลงฟาร์มเพื่อปลูกผัก การปลูกพืชจะมีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ได้แก่ ข้าวโพด และ ข้าวบาร์เล่ เมื่อต้องการปลูกพืช เราต้องมีการรดน้ำต้นไม้เพื่อให้พืชของเราเติบโตขึ้นและให้ผลผลิตกับเรา รายละเอียดของการปลูกพืชจะเป็นไปตามตารางด้านล่างนี้

เมล็ดพันธ์

การรดน้ำ

กติกา

จำนวนผลผลิต

ต่อ 1เมล็ด

เวลา

จำนวนครั้ง

พลังงานที่ใช้

จำนวนครั้งที่พลาด

เมล็ดข้วบาร์เล่

4 ชม.

42

30

2

7.5*

เมล็ดข้าวโพด

4 ชม.

42

45

2

7.5*

เวลา หมายถึง การนับเวลาในการรดน้ำแต่ละครั้ง เช่น หลังจากเรากดรดน้ำครั้งแรก จะสามารถรดน้ำได้อีกครั้งหลังจากครบ 4 ชั่วโมง

จำนวนครั้ง หมายถึง จำนวนครั้งที่ต้องรดน้ำให้แก่พืชก่อนจะเก็บเกี่ยว

พลังงานที่ใช้ หมายถึง พลังงานที่ใช้ในการรดน้ำแต่ละครั้ง

จำนวนครั้งที่พลาด หมายถึง จำนวนครั้งที่สามารถพลาดการรำน้ำพืชได้ หากเกิน 2 ครั้ง จะต้องเสียเวลาในการรดน้ำเพิ่ม เช่น หากเรารดน้ำ 3 ครั้ง แล้ว หลังจาก 16 ชั่วโมง เราพลาดการรดน้ำ จะโดนลดจำนวนที่เคยรดน้ำไปแล้ว 2 ครั้ง การรดน้ำที่ผ่านมาเหลือเพียง 1 ครั้ง นั่นหมายความว่า เราต้องรดน้ำไปอีก 41 ครั้ง ถึงจะเก็บเกี่ยวได้

ผลผลิต หมายถึง เมื่อถึงเวลาเก็บเกี่ยว เราจะได้ข้าวโพดหรือข้าวบาร์เล่ เฉลี่ย 7.5 ต้น* (แต่ละเมล็ดอาจจะ ให้ผลผลิตตั้งแต่ 6-9 ต้น)

การเลี้ยงสัตว์ การเลี้ยงวัว จะมี NFT ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ลูกวัว วัวเด็ก (ตัวผู้/ตัวเมีย) กระทิง และโคนม สำหรับวัวที่จะเติบโตนั้นจะต้องได้รับอาหาร และเวลาที่จะเติบโต และโคนมจะผลิตน้ำนม

ประเภท

การเลี้ยงวัว

คุณสมบัติ

เวลา

จำนวนครั้ง/วัน

จำนวนครั้งทั้งหมด

อาหารที่ใช้

การเจริญเติบโต

ผลผลิต

ลูกวัว

4 ชม.

2

6

น้ำนม 1 ถัง

วัวเด็ก

-

วัวเด็ก

4 ชม.

4

16

ข้าวบาร์เล่ 1 ต้น

วัวเต็มวัย

-

วัวตัวผู้

-

-

-

-

-

-

วัวตัวเมีย

 

6

6

ข้าวบาร์เล่ 1 ต้น

-

3

เวลา หมายถึง การนับเวลาในการให้อาหารระหว่า 2 ครั้ง (เวลานับถอยหลังจะคำนวณเมื่อนำการ์ดเข้ามาหรือหลังให้อาหารในแต่ละครั้ง)

จำนวนครั้ง/วัน หมายถึง จำนวนครั้งสูงสุดที่สามารถให้อาหารในหนึ่งวัน

จำนวนครั้งทั้งหมด หมายถึง จำนวนครั้งในการให้อาหารที่จำเป็นในการเติบโต สำหรับโคนม เป็นจำนวนอาหารที่ต้องใช้ในการผลิตนม

อาหารที่ใช้ หมายถึง ประเภทอาหารและจำนวนสำหรับวัวแต่ละประเภท

การเจริญเติบโต หมายถึง สัตว์จะเติบโตขึ้นและเข้าสู่ระดับที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น เมื่อเลี้ยงลูกวัวจะพัฒนาเป็นวัวเด็ก การ์ดลูกวัวจะถูกทำลายและแทนที่ด้วยการ์ดลูกเด็กแบบสุ่มเพศ

การเลี้ยงไก่ NFT ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ไข่ไก่, ลูกไก่และไก่ ในการเลี้ยงไก่ ต้องเป็นใช้เล้าไก่ กระบวนการพัฒนาของไก่มี 3 ระดับ: ไข่ไก่ -> ลูกไก่ -> ไก่ ไข่ไก่จะฟักไข่กลายเป็นลูกไก่ ลูกไก่เลี้ยงด้วยข้าวบาร์เลย์เพื่อช่วยให้มันกลายเป็นไก่ ไก่กินข้าวบาร์เลย์และเวลาในการผลิตไข่

ประเภท

การเลี้ยงไก่

คุณสมบัติ

เวลา

จำนวนครั้ง/วัน

จำนวนครั้งทั้งหมด

อาหารที่ใช้

การเจริญเติบโต

ผลผลิต

ไข่ไก่

3 ชม.

3

9

-

ลูกไก่

-

ลูกไก่

3 ชม.

4

16

ข้าวบาร์เล่ 1 ต้น

ไก่

-

ไก่

3 ชม.

3

28

ข้าวบาร์เล่ 1 ต้น

-

5.5

เวลา หมายถึง หมายถึง นับถอยหลังระหว่างการดูแล/ให้อาหาร 2 รอบ (เวลานับถอยหลังจะเริ่มเมื่อนำบัตรเข้ามาหรือหลังขั้นตอนการดูแล/ให้อาหาร)

จำนวนครั้ง/วัน หมายถึง จำนวนครั้งในการดูแลสูงสุด (ไข่ไก่) / การให้อาหาร (ลูกไก่, ไก่) ในหนึ่งวัน

จำนวนครั้งทั้งหมด หมายถึง จำนวนครั้งในการดูแล/ การให้อาหาร ที่ต้องใช้ในการโตเพื่อเข้าสู่ระดับที่สูงขึ้นหรือสร้างผลผลิต

อาหารที่ใช้ หมายถึง ประเภทอาหารและจำนวนสำหรับวัวแต่ละประเภท

การเจริญเติบโต หมายถึง สัตว์จะเติบโตขึ้นและเข้าสู่ระดับที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น หลังจากดูแลไข่ไก่ (ฟักไข่) ไข่จะกลายเป็นลูกไก่

ผลผลิต หมายถึง เมื่อให้อาหารเพียงพอ ไก่จะผลิตไข่ด้วยอัตราเฉลี่ย 5.5 (หน่วย NFT)

การผสมพันธ์ เราสามารถจับคู่วัวตัวผู้ และวัวนม เพื่อผสมพันธุ์และให้กำเนิดลูกวัวได้

อาหารที่ใช้

ผลผลิต

ผลผลิตเฉลี่ย

เวลา

จำนวนครั้ง/วัน

จำนวนครั้งทั้งหมด

ข้าวโพด

ลูกวัว

1.5

4 ชม.

3

9

หลังจากจับคู่แล้ว ทุกๆ 4 ชั่วโมง เราจะต้องให้อาหารวัว 1 ครั้ง (หลังจากจับคู่สัตว์แล้ว การนับถอยหลังจะเริ่มขึ้น) โดยใช้ข้าวโพดเป็นอาหาร

สัตว์สามารถให้อาหารได้ถึง 3 ครั้งต่อวัน หลังจากให้อาหาร 9 ครั้ง กระบวนการผสมพันธุ์จะสิ้นสุดลง เราจะได้รับ วัวตัวผู้และวัวนมคืนและจะได้รับลูกวัวด้วยอัตราเฉลี่ย 1.5 (NFT units) คือ อาจจะได้ 1-3 ตัวได้นั่นเองต่อครั้งค่ะ

ผลผลิตจากการเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช

ผลผลิตประกอบด้วย:

การเลี้ยงสัตว์: นม ไข่ไก่.

การเพาะปลูก: ข้าวบาร์เลย์, ข้าวโพด.

วิธีการใช้ผลผลิตภัณฑ์จากเลี้ยงสัตว์และการปลูกพืช

-ใช้สำหรับให้อาหาร (นม ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด)

-ใช้สำหรับการผลิตซ้ำ การเพาะปลูก (ไข่ไก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด)

-ใช้แลกของรางวัล (นม ไข่ไก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด)

การแลกเปลี่ยนรางวัล: เราสามารถใช้นม ไข่ไก่ ข้าวบาร์เลย์ ข้าวโพด เพื่อแลกรางวัลได้ เมื่อแลกเปลี่ยนรางวัล เราจะได้รับทรัพยากรในเกม ซึ่งก็คือทองนั่นเองค่ะ

NFT

อัตราผลผลิตเฉลี่ย Gold

น้ำนม

1.4

ไข่ไก่

2.8

ข้าวบาร์เล่

0.4

ข้าวโพด

0.6

ตัวอย่าง แลกน้ำนม 1 ถัง เกษตรกรจะได้รับทรัพยากรเท่ากับ 1.4 * ทรัพยากรมูลค่า

ขอบคุณ: Porpank Perpetual ขอบคุณในการเขียนบทความในครั้งนี้